Ad Hoc Governance Committee

If you have comments or questions for the Ad Hoc Governance Committee, please send them to: David Spath, Temporary Chair, at: .

Video

June 4, 2016 Ad-Hoc Governance Committee Forum Video
January 23, 2016 Ad-Hoc Governance Committee Forum Video

Audio

RT 99-99.3 W (169.2 KiB)
RT 96 - 96.81 W (209.0 KiB)
RT 95 - 95.5 W (236.2 KiB)
HSC 13860 - 13879 W (142.7 KiB)
GC 61100 - 61107 W (152.6 KiB)
GC 61050 - 61053 W (116.9 KiB)
GC 61025 - 61030 W (134.7 KiB)
GC 61000 - 61009 W (129.9 KiB)
GC 57550- 57550 W (104.7 KiB)
GC 57525 - 57535 W (123.3 KiB)
GC 57500 - 57502 W (110.8 KiB)
GC 57450 - 57463 W (133.0 KiB)
GC 57300 - 57303 W (113.3 KiB)
GC 56897 - 56898 W (109.5 KiB)
GC 56895- 56895 W (114.6 KiB)
GC 56885 - 56890 W (144.6 KiB)
GC 56880 - 56884 W (116.3 KiB)
GC 56875 - 56877 W (112.9 KiB)
GC 56864 - 56871 W (121.7 KiB)
GC 56859 - 56863 W (118.7 KiB)
GC 56825 - 56857 W (189.8 KiB)
GC 56821 - 56824.7 W (137.0 KiB)
GC 56700 - 56711 W (135.5 KiB)
GC 56650 - 56668.5 W (169.5 KiB)
GC 56425 - 56434 W (151.5 KiB)
GC 56375 - 56388 W (179.6 KiB)
GC 56325 - 56337 W (168.1 KiB)
GC 56300 - 56301 W (115.4 KiB)
GC 56150 - 56160 W (124.1 KiB)
GC 56100 - 56134 W (198.7 KiB)
GC 56010 - 56081 W (198.5 KiB)
GC 56000 - 56001 W (112.2 KiB)
2010WSSASD4edition (143.7 KiB)
SearchAndRecover (15.0 MiB)
Jim Watt Report (1.7 MiB)
Info On 13 CSDs (151.1 KiB)
ICMA Code Of Ethics (113.2 KiB)
GmcopLMSfinal (121.5 KiB)
GM Job Duties (91.5 KiB)
CityMgrCompStudy (311.5 KiB)